Blog Odpocznij na zielonym

Odpoczywaj, relaksuj się, ładuj baterie...

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
aplikacji mobilnej Odpocznij na zielonym (dalej: Aplikacja)

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Mobile Madness Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Twardowskiego 3 lok.35 Rzeszów, 35-302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709762 (dalej: Mobile Madness), oraz sposób ich przetwarzania przez Mobile Madness.

II. Dane osobowe

Mobile Madness dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja ułatwiała każdemu użytkownikowi przeglądanie informacji dotyczących miejsc odpoczynku, kontaktu z twórcą Aplikacji, tj. Mobile Madness, interakcji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania z Aplikacji informujemy, że poruszając się po Aplikacji wyrażasz zgodę na zapisywanie przez Aplikację logów oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rejestracji, logowania i edycji profilu, są niezbędne do działania Aplikacji w ramach funkcjonalności związanych z kontem użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Aplikacjach należących do Mobile Madness w widoku edycji profilu są dostępne dla wszystkich korzystających z Aplikacji, zalogowanych na swoje Konta. Mobile Madness nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Gromadzenie danych

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji jak i statystyk. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Aplikacji.

Dane statystyczne o użyciu Aplikacji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji.

Do zbierania danych statystycznych oraz informacji o błędach Aplikacji wykorzystywane są biblioteki udostępniona przez:

- Google, Inc - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - do zbierania informacji o błędach dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS

- Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302 - do zbierania informacji o błędach dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android

- Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302 - do zbierania danych statystycznych dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS

W zależności od platformy mobilnej, Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:

- galerii zdjęć w celu pobrania zdjęcia do wysyłki jako galeria miejsca odpoczynku,

- aparatu w celu pobrania zdjęcia do wysyłki jako galeria miejsca odpoczynku,

- lokalizacji w celu pokazania Twojej lokalizacji na mapie miejsc odpoczynku.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Aplikacją. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające z Aplikacji.

Wiadomości

Mobile Madness zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Mobile Madness rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Aplikacji, usług i produktów (np. zmiany).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) , czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w Aplikacji jest Mobile Madness Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Twardowskiego 3 lok.35 Rzeszów, 35-302 (dalej również jako ,,ADO”).
 2. Jak możesz się z nami skontaktować?
  Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się:
  – e-mail: iod@mobilemadness.pl
  – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Twardowskiego 3 lok.35 Rzeszów, 35-302
 3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
  ADO przetwarza dane wskazane w formularzu rejestracji konta w Aplikacji oraz edycji profilu w Aplikacji tj. nick, adres e-mail.
 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
  ADO przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, której celem jest umożliwienie Ci korzystania z Aplikacji.  Sporadycznie będziemy się z Tobą kontaktowali, w celu realizacji wsparcia technicznego w zakresie korzystania z aplikacji.
 5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
  Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz inni uczestnicy. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Mobile Madness przy realizacji świadczeń wynikających z umów, ale wyraźnie za Twoją zgodą.
  Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi.
 6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Okres przechowywania danych jest zależny od Ciebie.
 7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
  ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
 8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
  W przypadku jesli chcesz korzystać w Aplikacji z funkcji dodawania nowych miejsc, dodawania miejsc ulubionych czy komentowania miejsc, wymagamy podania co najmniej adresu e-mail, który jest identyfikatorem Twojego konta w naszym systemie.

Informacje dodatkowe
- ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
- ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Mobile Madness zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Aplikacji należącej do Mobile Madness obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Mobile Madness będzie informować w Aplikacji.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Mobile Madness prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kontakt@odpocznijnazielonym.pl